Tại sao Sữa từ bò ăn cỏ lại tốt hơn?


Lợi ích sức khỏe

Sữa từ bò ăn cỏ có hàm lượng dinh dưỡng có lợi cao hơn sữa từ bò nuôi trong chuồng trại, hỗ trợ lối sống lành mạnh.

Cải thiện Tính bền vững Môi trường

Sữa từ bò ăn cỏ Châu Âu từ Ireland ghi nhận tỉ lệ thải khí nhà kính thấp nhất trên mỗi kg sữa sản xuất, trên thế giới.

Cải thiện Phúc lợi Động vật

Bò ở ngoài đồng cỏ có nhiều cuộc sống “tự nhiên” hơn .

Grass Fed Dairy

Người Tiêu Dùng Sẽ Chi Trả Thêm để Đảm Bảo sản phẩm Sữa từ Bò ăn cỏ

Một nửa số người tiêu dùng trên toàn cầu cho biết rằng bò được cho ăn cỏ sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn sữa của họ và hơn 60% người tiêu dùng ở các thị trường chính cho rằng họ sẽ trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm được cho ăn cỏ.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cho Ăn Cỏ là gì?

Tiêu Chuẩn Bò được cho ăn cỏ của Bord Bia dành cho ngành công nghiệp sữa Ireland là chứng nhận độc lập đầu tiên trên thế giới về bò cho ăn cỏ. Cung cấp sự đảm bảo rằng các sản phẩm sữa tuân theo tiêu chuẩn này đã được sản xuất bằng cách sử dụng sữa từ những bò ăn cỏ trên đảo Ireland. Điều này tạo cơ hội cho các khách hàng quốc tế quảng bá sản phẩm sữa của họ dưới dạng thức ăn chăn nuôi bằng cỏ, một động lực ngày càng quan trọng đối với sự ưa thích của người tiêu dùng.

Các sản phẩm sữa được chứng nhận tuân theo Tiêu chuẩn cho ăn cỏ của Bord Bia được sản xuất bằng cách sử dụng sữa từ các đàn gia súc:

Là thành viên của Chương trình đảm bảo nguồn sữa bền vững của Bord Bia đã được xác minh độc lập.

Thưởng thức một chế độ ăn bao gồm trung bình 95% là cỏ.

được chăn thả trung bình 240 ngày trong năm trên đồng cỏ.