Chính sách Bảo Mật

Chính sách Bảo Mật

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý thông tin trên trang web của European Dairy, vui lòng liên hệ [email protected]. Tuyên bố này liên quan đến quyền bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi liên quan đến trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền thực hành bảo mật của các trang web khác hay bất kỳ liên kết bên ngoài nào đến các trang web khác. Một số thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong tuyên bố này được giải thích ở cuối trang này.

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Bord Bia tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn trên trang web này, ngoài thông tin mà bạn tự nguyện (ví dụ: bằng cách gửi email cho chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi trực tuyến của chúng tôi). Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn tình nguyện cung cấp cho Bord Bia sẽ được xử lý với các tiêu chuẩn bảo mật và an toàn cao nhất, tuân thủ nghiêm ngặt theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu, 1988 & 2003. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp theo cách này đều không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được Bord Bia sử dụng phù hợp với mục đích mà bạn đã cung cấp.

Thu thập và công nghệ theo dõi thông tin

In accordance with normal practice, we record every visit of this site. This information is used to improve the operation of the service and to provide statistical information about the use of the site.

Theo thông lệ thực tiễn, chúng tôi ghi lại mọi lượt truy cập vào trang web này. Thông tin này được sử dụng để cải thiện hoạt động của dịch vụ và cung cấp thông tin thống kê về việc sử dụng trang web.

Các chi tiết kỹ thuật liên quan đến các lượt truy cập vào trang web này được ghi lại. Bord Bia không cố gắng xác định từng khách truy cập hoặc liên kết các chi tiết kỹ thuật được liệt kê bên dưới với bất kỳ cá nhân nào. Bạn nên lưu ý rằng những chi tiết kỹ thuật này chúng tôi không thể liên kết với bất kỳ cá nhân với nhận dạng nào và không cấu thành “dữ liệu cá nhân” theo các mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu, 1988 & 2003.

Chi tiết được ghi nhận bao gồm các mục sau:

–Ngày và thời gian của mỗi lượt truy cập vào một trang riêng lẻ.

–Mỗi trang được truy cập trong những trang web trong lần truy cập đó

–Địa chỉ IP/mạng của bạn

–Loại trình duyệt web được sử dụng bởi khách truy cập trang web

–Thiết bị được sử dụng bởi khách truy cập trang web

Bord Bia có thể cung cấp các chi tiết kỹ thuật này cho các công ty dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của Bord Bia để cung cấp phân tích về quảng cáo và lưu lượng truy cập trang web. Các công ty khác có thể được cung cấp hoặc có quyền truy cập vào thông tin này chỉ với mục đích cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi.

Các dịch vụ tiếp thị lại của Google

Trang web của European Dairy có thể sử dụng công nghệ tiếp thị lại của Google. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị các quảng cáo có liên quan dựa trên những trang trên trang web của European Dairy mà bạn đã xem. Quảng cáo sẽ được hiển thị bằng cookie. Cookie này không ghi lại bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc nhận dạng cá nhân bạn.

Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ quảng cáo được nhắm mục tiêu nào, bạn có thể hủy kích hoạt việc sử dụng cookie cho các mục đích này thông qua Google.

Google có chính sách bảo vệ dữ liệu độc lập của riêng mình. Bạn có thể truy cập chính sách này tại đây https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Cookies

Bord Bia sử dụng cookie trên trang web nhưng chúng không được sử dụng để ghi lại dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã bật Báo cáo Sở thích và Nhân khẩu học của Google Analytics để phỏng đoán dữ liệu nhân khẩu học chung (chẳng hạn như tuổi, giới tính và sở thích) về khách truy cập nhưng không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Khách truy cập có thể sử dụng trang web này mà chỉ bị mất một chút chức năng nếu cookie bị tắt khỏi trình duyệt web. Nếu bạn muốn ngăn Bord Bia sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, vui lòng cập nhật cài đặt quyền riêng tư trong trình duyệt web bạn đã chọn. Bạn có thể truy cập thông tin về quyền riêng tư và cài đặt cài đặt chấp nhận cookie kiểm soát cho trình duyệt web (và Google Analytics) bằng các liên kết sau:

Chrome:
www.google.com/chrome/browser/privacy/

Safari:
support.apple.com/kb/PH19214

Internet Explorer:
windows.microsoft.com/en-gb/windows/change-internet-explorer-privacy-settings#1TC=windows-7

Firefox:
support.mozilla.org/t5/Protect-your-privacy/tkb-p/Protect-Privacy

Opera:
www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ngoài ra, bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba khác bằng cách truy cập trang từ chối Network Advertising Initiative: optout.networkadvertising.org/

Nhân viên Bảo vệ Dữ Liệu

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi được cung cấp như một dịch vụ theo hợp đồng bởi:

Trilateral Research Ltd
Marine Point (Tầng 2)
Belview Port
Waterford
X91 W0XW
Ireland.

Để liên hệ với DPO, vui lòng gửi email: [email protected] hoặc điện thoại 051 833 958 và yêu cầu nói chuyện với DPO của Bord Bia.

Bảng chú giải các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng

Trình duyệt web

Phần mềm bạn sử dụng để đọc các trang web. Ví dụ như Chrome, Safari Internet Explorer/Edge FireFox và Opera.

URL
URL là từ viết tắt của Trình định vị tài nguyên thống nhất — một cách chỉ định vị trí chính xác của một trang hoặc phần thông tin khác trên Internet.

Network address
Là địa chỉ số (ví dụ 192.168.72.34) xác định một thiết bị được kết nối với internet. Mọi thiết bị được kết nối với web đều có một địa chỉ mạng, mặc dù địa chỉ này có thể không giống nhau mỗi khi kết nối được thực hiện, tùy thuộc vào cách bạn truy cập internet.

Cookies
Các tệp văn bản đơn giản, được đặt trên thiết bị của bạn bởi một trang web trong khu vực do trình duyệt web của bạn kiểm soát. Cookie hoạt động như một “bộ nhớ” cho trang web và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Để biết thêm thông tin về chính sách cookie của chúng tôi, hãy xem trang chính sách cookie của chúng tôi.